Identificación alumnado

O portal de emprego é un servicio que se ofrece en exclusiva ó alumnado do IES San Clemente. Indique o seu NIF/NIE e a súa data de nacemento para realizar a comprobación.